Konference

Konference

Konference BROWNFIELDY 2018, která se bude konat 10. května 2018 v prostorách Pragovky, nabídne odborný pohled na problematiku brownfieldů na území České republiky. Kromě sdílení dobré praxe a ukázky příkladů již revitalizovaných území se konference zaměří i na možné překážky a komplikace, se kterými se potýká jak soukromý, tak i veřejný sektor. Cílem konference není pouze prezentovat názory jednotlivých řečníků, ale vyvolat diskuzi, která otevře další navazující témata a bude přínosem pro všechny zúčastněné. Konference je primárně určena pro:

  • Starosty měst a obcí
  • Zástupce krajských a městských úřadů
  • Developery a investory v oblasti nemovitostí
  • Stavební firmy
  • Finanční společnosti
  • Environmentální inženýry a projektanty
  • Akademické instituce

Akce je celodenní a bude zahájena registrací od 8:30, na kterou v 9:00 naváže hlavní program. Zakončení proběhne prohlídkou areálu Pragovky a večerní after party.

Místo konání a kontakty

Program konference

Téma revitalizace brownfieldů, opuštěných a nevyužívaných objektů a území často poznamenaných ekologickou zátěží, stále více rezonuje ve společnosti a stává se předmětem veřejného zájmu. Jaká je spojitost brownfieldů s prvky územního plánování, jaké jsou možnosti jejich financování v českých podmínkách a jaké aktivity v této oblasti vyvíjí státní správa?

I to bude předmětem konference BROWNFIELDY 2018, kterou pořádá agentura CzechInvest ve spolupráci s Asociací developerů. Program konference bude rozdělen do čtyř diskuzních bloků. Kromě sdílení dobré praxe a ukázky příkladů již revitalizovaných brownfieldů se konference zaměří na financování a možné překážky a komplikace při revitalizaci těchto lokalit.

Účinkující budou po potvrzení zveřejňováni postupně.

Program a diskusní panely