Podpora revitalizace brownfieldů v ČR

Historie

Historický pohled na řešení brownfieldů v ČR.

Národní strategie regenerace brownfieldů

Dokument, který se zabývá problematikou brownfieldů v České republice.

Statistiky

Přehled statistik za rok 2016-2017.

NOVINKY