Podpora revitalizace brownfieldů v ČR

 
 

Historie

Historický pohled na řešení brownfieldů v České republice.

Národní strategie regenerace brownfieldů

Dokument, který se zabývá problematikou brownfieldů v České republice.

Statistiky

Přehled statistik za rok 2016-2017

NOVINKY

EnglishCzech